Nhà chế tạo sản phẩm Di molto bene ra mắt phong cách thiết kế mới “Nipaishin” với điểm nhấn ở đầu và ngực.