Và sau đây chúng ta hãy cùng làm một bài khảo sát để kiểm chứng trình vô tình hay cố tình địa hàng của mấy bợn trong này đạt đến mức độ nào.
Loại Pantsu a.k.a Panties nào khiến bọn mi lên máu nhiều nhất nào (vì màu trắng và đen là 2 “phạm trù riêng biệt” nên ta để 2 poll nhá)

Click để đọc thêm…