Pad vếu – được biết đến là miếng lót chuột 3D, là một trong những đặc điểm nổi bật của văn hóa anime Nhật Bản. Trong số đó, có một loại sản phấm miếng lót chuột mới được gọi là “Voppai” đưa pad vếu đến một tầm cao hơn đó là sản phẩm sẽ phản hồi lại người dùng bằng âm thanh nếu người sử dụng sờ mó ngực trên miếng lót chuột!