Câu hỏi cần lời đáp là :Đâu mới là yếu tố quan trọng nhất đối với bạn ???

Kích cỡ : Đương nhiên, với nhóm này, kích cỡ là yếu tố quan trọng nhất, có người thích BB (F,G) có kẻ ưa Flat (AA,A,B) cũng có người thích cỡ vừa tay mà thôi (C,D,E)

Click để đọc thêm…