Anime mới sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu của Lam nhân ngư sau series 2016.