Manga được đăng trên tạp chí đính kèm Comic Cune tháng 08 năm 2014, volume thứ 2 dự kiến phát hành vào thứ 7.