Khu trục hạm lớp Yuugumo Naganami và Lớp thiết giáp hạm Nagato cũng sẽ có bản vẽ giới hạn lễ hội mùa thu.