Dự án anime chúc mừng kỷ niểm 30 năm chuỗi dự án hoạt hình vào tháng 01 tới.