Vài ngày trước, Crunchyroll đã thông báo về game Nintendo 3DS của Imgeepoch tên gọi “Stella Glow”. Để cung cấp thêm thông tin cho người chơi sau bài đăng trên tuần san Famitsu, Imageepoch đã mở một trang quảng bá cho game

Click để đọc thêm…