[Fic] Chuyện của nó…

January 1, 2013 | | Ecchi

Nó ngáp một cái rõ là to, ngoác toang hoác. Thông thường thì nó không có bê tha vậy đâu, mỗi lần ngáp vặt nó đều lấy tay che miệng cẩn thận cả, cũng bởi lẽ hồi nó nhỏ dại, đã từng 1 lần suýt bị sặc ruồi mà chết.

Click để đọc thêm…