Đã là fan của Love live! thì trong tờ rym của bao tràng trai đều mong muốn có một ngày để thổ lộ tình cảm của mình với các bé, với ngôi sao sáng của lòng mình. Vậy sẽ ra sao nếu các bé từ chối lời tỏ tình đó, không phải theo hướng nhẹ nhàng bình thường mà sẽ là những lời nói đay nghiến, cay nghiệt…

Click để đọc thêm…