Phiên bản figure “quả tráng miệng” cao 130mm sẽ phát hành vào cuối tháng 03 năm 2017.