Crunchy roll thông báo đã thêm thể loại anime cho The Galaxy Railways: A Letter from the Abandoned Planet, 1 OVA dài 4 episode đặt bối cảnh tại vũ trụ được phát hành vào năm 2002 do bậc thầy kể chuyện Leiji Matsumoto tạo ra từ series cổ điển Galaxy Express 999 của ông.