Thông báo tuần trước về việc thay đổi trong mối quan hệ giữa Crunchyroll và Funimation partnership, cuối cùng giờ đây Grimgar of Fantasy and Ash và PSYCHO-PASS season 1 đã chính thức được chiếu trên Crunchyroll!