Sau khi cho ra mắt áo khoát của Subaru trong “Re: ZERO”, Cosplay hiện tại muốn cho ra một sản phẩm phù hợp hơn để bày bán ở các cửa hàng tiện lợi