Trong những năm qua, Nhật Bản đã rất thành công trong việc nhân hóa mọi thứ xung quanh thành những cô nàng hay cậu giai đáng yêu.