Figure cao 120mm sẽ xuất xưởng vào tháng 03 năm 2017.