Những cảnh Ecchi có tính chất thúc đẩy nội dung truyện, đào sâu tính cách của nhân vật, đưa đến những cảm xúc tốt đẹp, những tràng cười thoải mái hay cái bạn muốn chỉ đơn giản là rửa mắt để giải tỏa sinh lý ?

Click để đọc thêm…