Màn biểu diễn piano và tứ tấu đàn dây sẽ trình diễn tại phòng hòa nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật thành phố Mitaka.