Bản Key Visual nói về 5 nhân vật nữ chính nhằm quảng bá cho season 2 của anime nổi tiếng: “Kin-iro Mosaic” (Kinmoza), lấy tựa là “Hello! Kin-iro Mosaic” for the đã được đăng lên mạng hôm nay. Trong khi lịch phát sóng chưa được công bố, trước buổi lên sóng, 3 CD đơn đã được lên kế hoạch ra mắt 2 lần 1 tháng kể từ tháng 12.

Click để đọc thêm…