Một season khoe đường cong đoan trang dường như vẫn chưa đủ.