Xem ra người hâm mộ tại các quốc gia nói tiếng Anh còn phải chờ đợt thêm một thời gian nữa.