Bản này là bản nối tiếp của ~Scarlet Symphony~ , khác với SS main là Reimu thì lần này ta sẽ đến với Sakuya, cô hầu manry :”>.

Click để đọc thêm…