Cosplay touhou khá mạnh trong các kỳ Comiket, Mời mọi người vào chia sẻ và thảo luận cho vui :”x

Click để đọc thêm…