ClampFC Magazine #6

September 6, 2011 | | Clamp, Fan Club

Sau một đợt ngụp lặn, CFCM đã trở lại và để dỗ ngọt bạn đọc, CFCM đã chuẩn bị nhiều mục hấp dẫn thú vị mà bạn không thể nào bỏ qua.

Click để đọc thêm…