[Magazine] ClampFC Magazine #1

September 29, 2010 | | Clamp

Finally, ClampFC magazine số 1 cũng đã được ra lò để phục vụ độc giả trong và ngoài box. Số đầu tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng rất mong bạn đọc ủng hộ.

Sau khi coi các bạn nhớ điền vào 1 bản thăm dò ý kiến bạn đọc nhỏ nhé. Các bạn cũng có thể đưa ra đóng góp cho ClampFC Magazine để giúp Magazine phát triển. Các bạn có ý tưởng hay còn có thể được nhận rep đó.

Còn bây giờ mời các bạn ta cùng coi cọp nào