Chắc phần đông các bạn đã thấy tình trạng “hoang tàn” của box Library khi Mediafire del hàng loạt tài nguyên quý giá của box, từ anime-manga đến artbook. *khóc ra máo*
Bây giờ thi cử đã qua, năm học mới sắp bắt đầu, hy vọng các bạn dành nốt chút thời gian rảnh rỗi còn lại mà giúp đỡ cho box.

Click để đọc thêm …