Cứ cho là Touhou có lịch sử lâu đời đi , nhưg mỗi người có một cách đến với nó riêng, đuơng nhiên là đều có tềnh êu với nó và các ẻm trong Touhou . Vậy, để kết luận chủ đề topic thảo luận này. Điều j dẫn bạn đến với Touhou?

Click để đọc thêm…