Một không gian đen tối, một bầu trời ảo mộng, một cảm giác khó mà diễn tả bằng lời…

Click để đọc thêm…