[Album] Sally

September 16, 2011 | | Fan Club, Touhou-FC

Album đầu tay của サリー. Theo ý kiến cá nhân mình thì đây là một trong những album hay nhất C80

Click để đọc thêm…