Phe phái kỳ 2: Trẻ trâu vs Anh hùng bàn phím. Bắt đầu: 13 giờ 30 phút ngày 1/3/2013

Click để đọc thêm…