Nói chung là thêm vài em Mahou Shoujo nữa. Tuy nhiên hình ảnh tuyệt đẹp và cốt truyện có nhiều mới lạ.

Click để đọc thêm…