Một lưu ý là các bạn đừng ngại chuyện chưa xem phần I & II mà đã nhảy xem phần III vì 3 phần này thực chất không có gì liên quan tới nhau hết.

Click để đọc thêm…