Bản đặc biệt của Little Busters… Tiếp tục câu chuyện cùng 3 route cuối cùng của Visual Novel cùng tên.

Click để đọc thêm…