Phỏng theo light novel cùng tên của tác giả Hirasaka Yomi xoay quanh một bọn bất bình thường trong một đám cũng chẳng bình thường gì.

Click để đọc thêm…