Torrent: [WSF] CANAAN

July 21, 2013 | | Torrent

Canaan, một anime được tạo ra dưa trên 1 visual novel trên hệ máy Nintendo Wii mang tên 428: Fusasareta Shibuya de, một trong số ít game được Famitsu cho điểm tuyệt đối. Điểm khác nhau giữa Canaan và 428: Fusasareta Shibuya de là địa điểm, trong anime, địa điểm là ở Thượng Hải.

Click để đọc thêm…