Câu chuyện về cuộc điều tra một vụ sát nhân kì quái. Thi thể của những nạn nhân (toàn phụ nữ) bị bỏ vào những chiếc hộp. Mỗi ép MnH là một sự kiện dường như không dính gì đến nhau, nhưng chúng lại đan xem tạo nên một câu chuyện phức tạp và thú vị cho người xem.

Click để đọc thêm…