“Chuyển thể từ Light novel cùng tên,Trong một thế giới nơi người đã chết linh hồn họ sẽ thành phiến đá và được lưu trữ trong thư viện Bantorra, bất cứ ai đọc một cuốn sách có thể tìm hiểu quá khứ của người đã khuất.
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của những Thủ Thư Quân….”

Click để đọc thêm…