Đã lâu rồi chưa có Event, hoạt động trong box cũng chùng xuống nhiều mà các mod chưa có ý tưởng game gì mới. Thôi thì nhân sự kiện đứt cáp quang tối qua làm cái event hóng chơi

Click để đọc thêm…