Season 3: Sau giải đấu Queen’s Blade, Claudette lên ngôi.
4 năm sau, có một chiến binh nổi dậy đứng lên chống lại sự chuyên chế của Nữ hoàng mới.
Đó là Annelotte và câu chuyện kể xoay quanh cô.

Click để đọc thêm…