Phần này là kết thúc của SS1. Trong thành phố Gainos, Leina,chiến binh lang thang đã cạnh tranh trong cuộc chiến Thanh kiếm Nữ hoàng và quyết định các nữ hoàng mới của châu lục này nhưng có một số trở ngại, với lý do riêng cô chiến đấu là để bảo vệ người dân mình.

Click để đọc thêm…