Nói chung là ai muốn set chủng tộc Torkun của box thì vô đây.

Click để đọc thêm…