Tiếp theo phần trước của Railgun. Câu chuyện bắt đầu khi Misaka phát hiện ra sóng nhiễu Radio từ Level Upper đã được sử dụng trong chiến dịch Level 6 – Chiến dịch mà Accelerator đã giết vô số Misaka bản sao để đạt được Level này.

Click để đọc thêm…