Kết hợp mecha và hài hài. Đây là anime được đánh giá tốt cho dịp tết này

Click để đọc thêm…