Tỉ lệ đổi từ point ra GB upload sẽ thay đổi như link đính kèm

Click để đọc thêm…