Đọc đáo và lạ đúng phong cách của Shaft. Nói anime khó hiểu nên cũng chả biết ghi cái gì

Click để đọc thêm…