Ứ nói đâu, gọi là quà trung thu thì phải để người nhận tự mở chứ
Coi lại OVA: kyou no oyatsu ~ hatsukoi và OVA memoir để biết thêm chi tiết.

Click để đọc thêm…