Dịp hè này, Box Torrent tổ chức Event mang tên Seed & Download để khôi phục lại các torrent cũ và các torrent có ít seed. Các torrent ít seed và thường đã cao tuổi nên có lượng Point gấp vài chục lần so với các torrent khác, tạo cơ hội cho các bạn muốn seed chúng để kiếm point đổi rep hoặc GB upload.

Click để đọc thêm…