Author Archive

[Box Minigames][Download] Riddle Tower – Ngọn tháp trí tuệ

May 22, 2013 | Comments Off on [Box Minigames][Download] Riddle Tower – Ngọn tháp trí tuệ | Minigame

Bạn muốn thử thách chính mình, bạn muốn xem trình độ của mình đến đâu, vi vậy, bạn thử đi lên ngọn tháp huyền thoại – Ngọn tháp trí tuệ. Xuyên suốt 100 tầng, bạn sẽ phải giải đố để có thể mở cửa mà lên tiếp tầng tiếp theo. Nhưng quan trọng hơn, bạn cũng cần tìm kiếm những bí mật trong game để đạt điểm cao nhất!

Click để đọc thêm …