Xoay quanh hai nhân vật chính Mukaido Manaka và Sakishima Hikari vì lý do trường tại Namiji đóng cửa nên các học sinh ở đây đi học nhờ trường của Mihama.

Click để đọc thêm…